Applifting | 9.8.2021

Jak BankID funguje a jak se k němu připojit?

3 min

jak funguje bankid

Bankovní identitu získá automaticky každý, kdo si otevře účet u některé z bank zapojených do projektu BankID. Uživatelé mohou díky ní například podávat daňové přiznání, přehled pro sociální správu nebo ji použít k jednorázové aktivaci Mobilního klíče eGovernmentu. Prostě ji využijí pro úkony, které vyžadují nejvyšší úroveň zabezpečení. Zároveň jim bankovní identita může sloužit i k ověření totožnosti při nákupu produktů a služeb u prodejců, kteří se připojí k BankID. Třeba u vás. 

V praxi to funguje tak, že se uživatel pomocí BankID přihlásí na vašem webovém portálu, který vyšle žádost na BankID o přihlášení/ověření uživatele. Ten prostřednictvím svého internetového bankovnictví udělí souhlas o poskytnutí údajů vám jakožto poskytovateli služby. Teprve až potom putují skrze zabezpečený kanál k vám.

BankID žádná data neukládá, pouze předává informaci o ověřené bankovní identitě uživatele mezi bankou a aplikací třetí strany, která toto ověření vyvolala. Následně poskytne aplikaci informace, které uživatel potvrdil v bankovním rozhraní (potvrzení přihlášení skrze bankovní identitu).

Jak integrovat BankID

Technologicky je řešení postaveno na moderním protokolu OpenID connect, který je jednoduchý na integraci a používá ho pro přihlašování například Facebook, Google nebo Apple.

Existují dva způsoby, jak integrovat BankID do vašeho e-shopu či webového portálu:

  • Placená integrace skrze specialisty, kteří spolupracují s BankID.
  • Integrace BankID svépomocí. Informace o postupu naleznete níže.

Integrace vlastními silami vyžaduje určité technické znalosti. Pokud si nejste stoprocentně jistí, že proces opravdu zvládnete svépomocí, obraťte se na nás. Jsme jedním ze specializovaných integrátorů a na projektu BankID pracujeme od jeho začátku. Díky tomu, že jsme systém vytvářeli, máme znalosti a zkušenosti jako nikdo jiný.

V opačném případě postupujte následovně:

  1. Zaregistrujte se na vývojářském portále https://developer.bankid.cz. Najdete zde rozsáhlou dokumentace i příklady, jak se připojit. Pro vývojáře by to mělo být snadné.
  2. Nastavte si aplikaci. Můžete si také zdarma vyzkoušet kompletní integraci v Sandbox prostředí.
  3. Podepište smlouvu s BankID a uhraďte vstupní poplatek.
  4. Následně dostanete produkční klíče a můžete napojit svou aplikaci na reálná data koncových uživatelů.

Poplatky a účtování

Každý subjekt, který chce na svých stránkách využívat ověření identity uživatele pomocí BankID, musí zaplatit aktivační poplatek. Samotné používání produktů BankID pak spadá pod jeden ze dvou režimů, z nichž si můžete vybrat:

  • TARIF – jde o využívání služeb BankID na základě předplatného. Na výběr je měsíční, kvartální či roční předplatné, přičemž tato částka platí za jednoho uživatele. Tento způsob vyúčtování je výhodný pro velkoobjemová využívání BankID, například pro velké e-shopy.
  • API CALLS – v tomto případě je firmě účtováno každé technické volání (vyvolání požadavku stránky na ověření uživatele pomocí BankID) směrem k poskytovateli BankID. Tato metoda účtování se hodí zejména pro e-shopy a stránky s malým objemem uživatelů a požadavků na ověření identity.

Akreditace k provozování elektronické identifikace je vyžadována pouze pro bankovní subjekty. Třetí strany (e-shopy, webové portály aj.), které chtějí BankID na svém webu využívat, žádnou akreditaci nepotřebují.